Κεντρική      Sitemap            Προφίλ            Νέα & Ανακοινώσεις      Πιστοποιητικά      Ελλ.      Eng.           


  Αναζήτηση
Αντιπροσωπείες - XEBEC (Συστήματα Λίανσης)
 
  Manufacturing is the international business area in which Japanese corporations are most competitive in.
What Japan is most proud of within that framework is its processing technology; namely, the technologies of cutting, lapping, and polishing. In this key field of manufacturing, XEBEC TECHNOLOGY strive to support our customers which make up Technological Japan, as well as to contribute to the enhancement of quality in the manufacturing industry worldwide, by providing world-class top-quality processing products.